thẻ nhựa PVC gấp đôi treo đồ nặng


Chia sẻ ngay:

 
SPK Plastic Hang Tabs Made in Vietnam.