thẻ nhựa PVC gấp đôi treo đồ nặng


 
SPK 3M Adhesive Clear Plastic Hang Tabs in Bình Dương.