Advertisement

Responsive Advertisement

Liên hệ

Công ty TNHH SPK Packaging

Điện thoại: (+84) 086.919.8413
Email: asui@spk.com.vn
Website: http://www.spk.com.vnhttps://www.hangtab.com.vn/
Xưởng sản xuất: Số 47/4B, khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bản đồ