PET PVC PP 自粘透明胶钩

PET PVC PP 自粘透明胶钩

 
SPK 3M Adhesive Clear Plastic Hang Tabs in Bình Dương.