Advertisement

Responsive Advertisement

Plastic Hang Tabs - Thẻ treo nhựa

Thẻ treo Hang Tabs bằng cách tăng khả năng hiển thị sản phẩm, các tab treo nâng cao nhận thức về thương hiệu của bạn và tạo ra các cơ hội bán hàng bổ sung. Chúng tôi cung cấp hàng trăm kiểu mẫu phục vụ theo nhu cầu cụ thể khi bạn cần sử dụng.

thẻ treo bằng nhựa plastic hang tabs
Hang tabs

Đối với sản phẩm của bạn, nếu bạn cần mẫu sản phẩm thẻ treo thực tế của SPK Packaging Co.,ltd hoặc không chắc chắn nên dùng thẻ treo nào, vui lòng gọi. Thường thì mọi người gửi cho chúng tôi sản phẩm thực tế của họ đang tìm cách treo. Với cách tiếp cận này là cực kỳ hữu ích trong việc xác định tab treo chính xác.

Bất kể nhu cầu của bạn là gì, hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Bao bì sản phẩm của bạn có nổi trội hơn so với của đối thủ không trong một môi trường khách hàng dễ bị choáng ngợp bởi số lượng sản phẩm trong siêu thị?

Không được nhìn thấy =  Không bán được hàng

Lựa chọn loại Hang tabs phù hợp

Thẻ treo lỗ tam giác Slot Hang Tabs
Slot hang tabs

Thẻ treo Box Top Hang Tabs
Box Top Hang Tabs

Thẻ treo đồ nặng Heavy Duty Hang Tabs
Heavy Duty Hang Tabs
Thẻ treo dạng móc Hook Hang Tabs
Hook Hang Tabs

Thẻ treo dạng gấp gài Fold Up Hang Tabs
Fold Up Hang Tabs

Thẻ treo dạng ôm sát bao bì hoặc sản phẩm Cylinder Hang Tabs
Cylinder Hang Tabs
Thẻ treo lỗ tròn Round Hole Hang Tabs
Round Hole Hang Tabs

Gia cố tăng độ cứng cho phần treo của hộp giấy hoặc hộp nhựa Reinforcer Hang Tabs
Reinforcer Hang Tabs

Thẻ treo luồn lỗ trên đỉnh hộp Ejected Hole Hang Tabs
Ejected Hole Hang TabsNguyên liệu sản xuất và đảm bảo môi trường

Các vật liệu nhựa và chất kết dính được sử dụng không chứa bất kỳ hóa chất / chất nào được xác định theo Ủy quyền Đánh giá Đăng ký và Hạn chế Hóa chất (REACH). Các vật liệu tab treo này không chứa các mức độ không thể chấp nhận của chì, thủy ngân, cadmium, crom hóa trị sáu, biphenyl đa bội và ete diphenyl polybrominated như được định nghĩa bởi Hạn chế các chất độc hại (RoHS). Do đó, chúng phù hợp với các chỉ thị 2002/95 / EC và 2011/65 / EU.

Bản đồ