Nhãn treo cổ chai


 
SPK 3M Adhesive Clear Plastic Hang Tabs in Bình Dương.