Advertisement

Responsive Advertisement

Reinforcer Hang Tabs

Reinforcer Hang Tabs - Thẻ gia cố Hang Tab giúp phần quai treo của hộp giấy không bị rách và cải thiện độ bền của hộp giấy hiện có, giúp tránh tình trạng giảm lợi nhuận của sản phẩm và mất doanh thu do hư hỏng. Reinforcer Hang Tabs cũng giảm chi phí đóng gói bằng cách cho phép các nhà sản xuất sử dụng vật liệu đóng gói nhẹ hơn để hỗ trợ các sản phẩm nặng hơn. Các tab treo cốt thép có thể được áp dụng trước hoặc sau khi thẻ vỉ hoặc thùng gấp của bạn đã được đổ đầy.

Reinforcer Hang Tabs
Reinforcer Hang Tabs

Bản đồ