Advertisement

Responsive Advertisement

Điều Khoản1. Số lượng đặt hàng tối thiểu

Hầu hết các mặt hàng có yêu cầu đặt hàng tối thiểu khác nhau. Số lượng và mức tối thiểu đóng gói có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

2. Sản phẩm mẫu và phê duyệt mẫu
Vui lòng truy cập yêu cầu của chúng tôi gửi Báo giá / Mẫu miễn phí hoặc liên hệ với đại diện bán hàng theo số 084.919.8413 để đặt hàng mẫu trước khi đặt hàng. Thông thường các mẫu được cung cấp miễn phí. Người bán khuyến nghị khách hàng đánh giá các sản phẩm mẫu trước khi đặt hàng.

Nếu người mua không yêu cầu hoặc từ chối các mẫu để đánh giá, yêu cầu trả lại bất kỳ đơn đặt hàng nào, trừ khi bị lỗi, sẽ bị từ chối. Việc lựa chọn đường kính, độ dày và chiều dài của bao bì là những cân nhắc quan trọng. Nhân viên bán hàng của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn với các yêu cầu của bạn.

Các mẫu đang được sản xuất. Nếu yêu cầu dành cho một mặt hàng có sẵn từ kho của chúng tôi, thông thường, nó sẽ được gửi đi, vào ngày làm việc tiếp theo. Nếu kích thước tùy chỉnh được yêu cầu cho mục đích lấy mẫu, nó sẽ được sản xuất trong phòng thí nghiệm mẫu của chúng tôi (có thể tính phí), vì lịch trình cho phép hoặc được yêu cầu. Việc phân phối các mẫu bằng cách sử dụng một trong hai tùy chọn sau này phụ thuộc vào lịch trình và không thể được xác định trước.

3. Thời gian sản xuất
Các mặt hàng có sẵn trong kho thường được vận chuyển trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được đơn hàng và phát hành từ khoản tín dụng (Đã được thanh toán).
Các mặt hàng sản xuất phải tuân theo thời gian cụ thể cho loại sản phẩm được đặt hàng. Thời gian sản xuất tiêu chuẩn cho mỗi mục được yêu cầu được đề xuất trong báo giá.
Thời gian giao hàng sẽ bắt đầu cho mỗi mặt hàng được đặt hàng khi đơn đặt hàng đã được xác nhận, tín dụng đã được thiết lập và mẫu cuối cùng đã được phê duyệt.
Ngày giao hàng được chỉ định là mong muốn và không hứa hẹn ngày.
Người bán sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để tuân thủ ngày giao hàng do Người mua cung cấp.

4. Khoảng số lượng chênh lệch so với đơn hàng thực tế
Do quy trình sản xuất, Người bán có quyền giao hàng và xuất hóa đơn lên tới 10% hoặc thấp hơn số lượng đặt hàng và đơn hàng sẽ được coi là hoàn thành.

5. Tùy chọn thanh toán và Điều khoản tín dụng
Thời hạn tín dụng là 30 ngày, phải được chấp thuận tín dụng.
Một tín dụng đã hoàn thành và đã ký là cần thiết để thiết lập các điều khoản tín dụng.
Uỷ nhiệm chi có thể được in, điền và gửi lại qua mail đến asui@spk.com.vn.
Đối với các câu hỏi liên quan đến việc xin tín dụng, vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp đến +84-86-9198413 hoặc asui@spk.com.vn.

6. Vận chuyển
Người mua chỉ định hãng vận chuyển bằng văn bản. Nếu Người mua không chỉ định nhà cung cấp bằng văn bản khi đặt hàng, Người bán có quyền chọn nhà cung cấp theo quyết định của Người bán và lô hàng sẽ được lập hóa đơn cho người mua.
Trừ khi có thông báo khác bằng văn bản tại thời điểm đặt hàng mua, tất cả các đơn hàng có giá trị đơn hàng dưới 10,000,000 VND sẽ tự động gửi bằng Viettel Post. Người bán không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ của bất kỳ hãng vận chuyển hàng hóa hoặc vận chuyển hàng hóa an toàn. Rủi ro mất mát khi giao hàng cho người vận chuyển và Người mua phải nộp bất kỳ khiếu nại nào về thiệt hại trong quá trình vận chuyển với người vận chuyển. Hàng hóa được bảo hiểm bởi bảo hiểm nhà cung cấp tiêu chuẩn duy nhất. Vận chuyển sản phẩm có thể gửi từ nhiều cơ sở dẫn đến chi phí vận chuyển hàng hóa riêng biệt.

7. Yêu cầu hủy đơn hàng
Vì hầu hết các đơn đặt hàng sẽ được giao trong vòng 12 giờ đến 20 ngày kể từ khi nhận, yêu cầu hủy phải được sự chấp thuận của đại diện bán hàng. Sự chấp thuận này phải được ban hành bằng văn bản và có thể áp dụng phí 1.000.000 VND. Trong trường hợp hủy bỏ hoặc hoãn giao hàng theo đơn đặt hàng, người mua phải chịu trách nhiệm ngay lập tức cho bất kỳ phần hoàn thành nào của đơn đặt hàng, bất kỳ công việc đặt hàng hoặc công cụ nào được thực hiện.

8. Chính sách hoàn trả
Trả lại chỉ được chấp nhận với Số ủy quyền hoàn trả được cung cấp bởi một đại lý của người bán và phải chịu phí hoàn kho 200.000 VND mỗi thùng. Trả lại sẽ không được chấp nhận sau ngày giao hàng. Mua hàng từ các cửa hàng trực tuyến không thể trả lại trừ khi bị lỗi.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại  +84-86-9198413.

9. Thuế VAT 10% và 0%
Chỉ những khách hàng trong Khu chế xuất hoặc các đặc khu miền thuế mới được tính thuế 0%.
Những nơi khác đều tính thuế VAT 10%.

10. Giá cả
Giá được nêu trên trang web hoặc trong báo giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo giá gần đây nhất cho bất kỳ Sản phẩm nào thay thế tất cả các trích dẫn trước đó cho cùng một Sản phẩm. Tất cả giá được trích dẫn và chỉ phải trả bằng Việt Nam Đồng (VND).

11. Thanh toán
Tất cả các đơn đặt hàng, ngoài thương mại điện tử, được lập hóa đơn tại thời điểm giao hàng.

12. Các đồ dùng, bao bì khác hỗ trợ cho sản xuất, đóng gói và giao hàng khác
Tất cả các dụng cụ thuộc sở hữu của Người bán sẽ được bảo trì bình thường. Nếu người Mua làm hư hao, mất mát sẽ phải đền lại cho người Bán.

13. Lỗi chính tả
Lỗi đánh máy và văn thư có thể sửa chữa.

14. Sự bảo đảm
Thay cho tất cả các bảo hành khác, rõ ràng hay ngụ ý, người bán bảo đảm với khách hàng ban đầu rằng tất cả các sản phẩm sẽ không có khiếm khuyết về vật liệu hoặc tay nghề tại thời điểm giao hàng. Biện pháp khắc phục độc quyền và duy nhất của khách hàng được giới hạn ở (a) sửa chữa hoặc thay thế bộ phận hoặc sản phẩm bị lỗi hoặc tại tùy chọn của người bán, (b) trả lại sản phẩm và hoàn lại giá mua. Người bán sẽ không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm theo bảo hành này trừ khi họ sẽ nhận được thông báo bằng văn bản nhanh chóng chỉ rõ lỗi đó không quá 3 (ba) ngày kể từ ngày giao hàng.

15. Hạn chế về trách nhiệm pháp lý
Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép:
(1) trong mọi trường hợp, người bán sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, do hậu quả, đặc biệt, ngẫu nhiên, mẫu mực, trừng phạt hoặc tương tự, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại nào được đo lường bởi hoặc , mất lợi nhuận, doanh thu, tiết kiệm hoặc mất cơ hội kinh doanh, mất sử dụng bất kỳ sản phẩm, thiết bị hoặc tài sản hoặc tài sản nào khác, chi phí vốn, chi phí của bất kỳ thiết bị, sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế nào, thời gian chết, tổn thương đối với tài sản, danh tiếng hoặc mối quan hệ với khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng, phát sinh từ hoặc liên quan đến đơn đặt hàng hoặc sản phẩm này, ngay cả khi người bán đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó, và dựa trên hợp đồng, sơ suất, tra tấn nghiêm ngặt, hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác và

( 2) tổng trách nhiệm tích lũy của người bán phát sinh từ hoặc liên quan đến đơn đặt hàng này và các sản phẩm, sẽ không vượt quá tổng giá trị mà khách hàng đã trả đối với các sản phẩm làm phát sinh khiếu nại, bất kể hình thức hành động, cho dù trong hợp đồng, thúc ép, hoặc bằng cách khác, và ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy. Sự tồn tại của nhiều hơn một yêu cầu hoặc vụ kiện sẽ không mở rộng giới hạn này.

16. Sự bồi thường
Đơn đặt hàng vận chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp. Khách hàng thừa nhận rằng họ đã quen thuộc với các điều khoản của Luật Doanh Nghiệp của Việt Nam và Khách hàng hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc tuân thủ Luật này.

Khách hàng đồng ý rằng họ sẽ giữ cho người bán và nhà cung cấp của mình không bị tổn hại về mọi trách nhiệm, khiếu nại và yêu cầu đối với các vi phạm Luật Doanh Nghiệp, bao gồm tất cả các chi phí và chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý) liên quan đến việc bảo vệ bất kỳ khiếu nại pháp lý nào do lỗi vi phạm Luật Doanh Nghiệp.

Bản đồ