PVC PET Sign Holder

Bảng hiệu nhựa Sign Holder có nhiều ứng dụng trong bán lẻ, thương mại và công nghiệp. Từ bảng hiệu bán hàng trên các tầng và quầy của cửa hàng đến bảng chỉ dẫn và bảng chỉ dẫn công ty trong các tòa nhà thương mại đến bảng thông tin nhân viên và biển báo an toàn trong các tòa nhà sản xuất và nhà kho.

PVC PETG Sign Holder

Chúng tôi có thể cung cấp bảng hiệu bằng nhựa Sign Holder theo đơn đặt hàng để bổ sung cho thiết kế nội thất của công ty hoặc cửa hàng bán lẻ, môi trường sản xuất hoặc hầu như bất kỳ nhu cầu kinh doanh cụ thể nào mà bạn có thể có. Giá đỡ bảng hiệu bằng nhựa Sign Holder của chúng tôi có thể được làm để phù hợp với nhiều loại chất liệu bảng hiệu và kỹ thuật lắp đặt.

Chúng tôi có thể tạo ra các loại nhựa khác nhau để đáp ứng hầu như mọi yêu cầu về kiến trúc, môi trường hoặc mã an toàn, bao gồm: PVC và PETG.


 
SPK 3M Adhesive Clear Plastic Hang Tabs in Bình Dương.