Advertisement

Responsive Advertisement

Tính bền vững

SPK Packaging Co.,ltd phấn đấu cho các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất với ý thức về trách nhiệm môi trường trong suốt quá trình sản xuất từ đầu đến cuối. Nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường buộc chúng ta phải liên tục theo dõi các quy định tuân thủ, trở thành một phần của sáng kiến bền vững. Đây là một cam kết được chia sẻ bởi tất cả vì lợi ích, sự an toàn và vẻ đẹp của hành tinh chúng ta. Dưới đây là một vài trong số những nỗ lực chúng tôi thực hiện đối với các chương trình bền vững.

Phân tích các nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất để đáp ứng các quy định về môi trường và sức khoẻ. Cung cấp nhiều loại nguyên liệu để khách hàng lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu.Nguyên liệu sản xuất và đảm bảo môi trường

Các nguyên vật liệu nhựa và chất kết dính được sử dụng không chứa bất kỳ hóa chất / chất nào được xác định theo Ủy quyền Đánh giá Đăng ký và Hạn chế Hóa chất (REACH). Các nguyên liệu không chứa các mức độ không thể chấp nhận của chì, thủy ngân, cadmium, crom hóa trị sáu, biphenyl đa bội và ete diphenyl polybrominated như được định nghĩa bởi Hạn chế các chất độc hại (RoHS). Do đó, chúng phù hợp với các chỉ thị 2002/95 / EC và 2011/65 / EU.

Bản đồ