Cylinder Hang Tabs

Một số sản phẩm yêu cầu giải pháp treo độc đáo. Cylinder Hang Tabs là một lựa chọn tuyệt vời cho các sản phẩm có bao bì có bề mặt cong, cho phép các sản phẩm này treo ở bất cứ đâu trong cửa hàng.

Cylinder-Hang-Tabs-the-treo-dan-bo-sát-be-mat-san-pham-SPK-Vietnam
Cylinder Hang Tabs

 
SPK 3M Adhesive Clear Plastic Hang Tabs in Bình Dương.