Advertisement

Responsive Advertisement

Heavy Duty Hang Tabs

Heavy Duty Hang Tab là lựa chọn cho các bao bì có trọng lượng nặng hơn 650 gram, có sức chịu trọng lượng mạnh nhất và bền nhất trên thị trường. Lý tưởng cho các gói hàng lớn và các sản phẩm có hình dạng bất thường như lưỡi cắt cỏ, thẻ treo đồ nặng là một cách tuyệt vời để loại bỏ các dòng bao bì cồng kềnh. Các tab treo Heavy Duty Hang Tabs của chúng tôi giúp bạn tiết kiệm cả chi phí đóng gói và vận chuyển bằng cách giảm đáng kể bao bì sản phẩm.


heavy-duty-hang-tabs-adhesive-3m-SPK-Vietnam
Heavy Duty Hang Tabs
heavy-duty-hang-tabs-adhesive-3m-SPK-Vietnam
Heavy Duty Hang Tabs

Bản đồ