Euro hole hang tabs 40x32 mm

Thẻ treo lỗ euro bằng nhựa dán băng keo 2 mặt

Thẻ treo lỗ euro bằng nhựa dán băng keo 2 mặt là lý tưởng cho cả hai móc dây đơn và đôi dây tại các quầy hàng trong siêu thị. Các thẻ nhựa treo thể giảm các vật liệu đóng gói và cắt giảm chi phí của bạn bằng cách cho phép bạn hiển thị nhiều hơn trong không gian ít hơn.


Thẻ treo lỗ euro bằng nhựa dán băng keo 2 mặt
Euro hole hang tabs
Thẻ treo lỗ euro bằng nhựa dán băng keo 2 mặt
Euro hole hang tabs
Thẻ treo lỗ euro bằng nhựa dán băng keo 2 mặt
Euro hole hang tabs
Thẻ treo lỗ euro bằng nhựa dán băng keo 2 mặt
Euro hole hang tabs
 
SPK 3M Adhesive Clear Plastic Hang Tabs in Bình Dương.