Mang sản phẩm vào trong tầm mắt khách hàng bằng Hang Tabs

Khi người mua hàng đi qua bất kỳ nơi nào trong cửa hàng, điều đầu tiên họ nhận thấy có thể là sản phẩm của bạn khi bạn sử dụng các tab treo từ SPK Packaging. Hoàn hảo là để đặt sản phẩm ngay tầm mắt của khách hàng, tab treo có thể là một công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để bạn sử dụng để giúp tăng doanh số cho một số sản phẩm của bạn. Khi sản phẩm của bạn cần tăng doanh số, hãy làm cho chúng đáng chú ý hơn với các tab treo từ SPK Packaging.

Thẻ treo hang tabs băng keo 2 mặt
Fold up hang tabs

Giải pháp đáng tin cậy


Bạn có thể hỏi SPK Packaging điều gì tạo ra sự khác biệt về hiệu quả đối với các sản phẩm được treo và câu trả lời là các Hang tabs có thể vượt qua các lần kiểm tra chất lượng và thời gian sử dụng thực tế trong môi trường bán lẻ. Các giải pháp giúp giảm chi phí đóng gói và tăng khả năng hiển thị cho sản phẩm của bạn để tăng doanh số.

Hình dạng và kích thước

Cho dù sản phẩm của bạn có dạng hình chữ nhật hay hình trụ, SPK Packaging có thể cung cấp các tab treo phù hợp hoàn hảo với mỗi loại.

Tăng nhận thức về thương hiệu, tăng khả năng hiển thị và tăng độ bền của sản phẩm được treo của bạn, các loại hang tabs từ SPK Packaging cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để tăng doanh số. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu các loại tab treo độc đáo.

 
SPK 3M Adhesive Clear Plastic Hang Tabs in Bình Dương.