Advertisement

Responsive Advertisement

Thẻ treo nhựa Euro Slot Flexible Hang Tabs

Thẻ treo nhựa Euro Slot Flexible Hang Tabs là lý tưởng cho cả hai móc dây đơn và đôi dây tại các quầy hàng trong siêu thị. 

Thẻ treo nhựa Euro Slot Flexible Hang Tabs


Các thẻ hang tabs cho phép hiển thị sản phẩm theo chiều dọc, quay mặt về phía trước, ở bất kỳ đâu trong cửa hàng. Các thẻ nhựa treo thể giảm các vật liệu đóng gói và cắt giảm chi phí của bạn bằng cách cho phép bạn hiển thị nhiều hơn trong không gian ít hơn.

Tìm hiểu thêm: Hang tabs


Bản đồ