Thẻ treo trưng bày sản phẩm trên quầy hàng

 


Tìm hiểu thêm: Hang tabs

Chia sẻ ngay:

 
SPK Plastic Hang Tabs Made in Vietnam.