Thẻ treo trưng bày sản phẩm trên quầy hàng

 


Tìm hiểu thêm: Hang tabs

 
SPK 3M Adhesive Clear Plastic Hang Tabs in Bình Dương.