Móc treo J Hook bằng PET trong suốt dính cho hộp

 


Chia sẻ ngay:

 
SPK Plastic Hang Tabs Made in Vietnam.