Móc treo J Hook bằng PET trong suốt dính cho hộp

 


 
SPK 3M Adhesive Clear Plastic Hang Tabs in Bình Dương.