Thẻ treo Euro dán keo hai mặt bằng nhựa PET cho bao bì hộp

 


 
SPK 3M Adhesive Clear Plastic Hang Tabs in Bình Dương.