Thẻ treo Euro dán keo hai mặt bằng nhựa PET cho bao bì hộp

 


Chia sẻ ngay:

 
SPK Plastic Hang Tabs Made in Vietnam.